top of page

عمل کردن به ایمان ساده نیستمرا زیستن مسیح است . ( فیلیپیان 1 : 21 )

این جمله بسیار معروف شخصی ست که از عمق سیاهچال جهل فکری و تعصب مذهبی که او را به منفورترین مامور شکنجه مسیحیان زمان خودش تبدیل کرده بود بواسطه ملاقات با مسیح به مقام رسول امین . معلمی بینظیر . نویسنده ای توانمند و مبشری خلاق و خادمی منحصر بفرد تبدیل شد و پولس رسول مسیح نامیده شد.

او اعلام کرد نجات رایگان ست و تنها بوسیله فیض مجانی خدا بوجود میآید. ( رومیان 3 : 24 ) ولی آیا مسیحی بودن ساده و مجانی و رایگان و بی دردسر و بدون هزینه است؟ آیا ایمان مسیحی باوری آسان و زندگی نرم و نازک و بدون حس مسئولیت ست ؟ البته که خیر

مسیح گفت هیچکس نمیتواند زندگی مسیحی شایسته ای داشته باشد و از من متابعت کند اگر ابتدا سه قدم مهم و اساسی را بر ندارد .«اگر کسی خواهد مرا متابعت کند، باید ابتدا خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید.

( متی 16 : 24 )

اول - خود را انکار کردن

دوم - صلیب خود را برداشتن

سوم - مسیح را پیروی کردن

بعبارتی کلام خدا میگوید

هیچکس نمیتواند در مسیح زیست کند اگر او را هر روز پیروی نکند

هیچکس نمیتواند مسیح را پیروی کند اگر صلیب خود را بر ندارد

هیچکس نمیتواند صلیب خود را بردارد اگر خود را انکار نکرده باشد

بنابرین زیستن در مسیح یکی از پر هزینه ترین نوع زیستن در جهانی ست که گرفتار شرارت و ناراستی و ظلمت است . زیرا زندگی مسیحی جبهه جنگ ارزشها بر علیه ضد ارزشهاست . تنها طریق زیستن در مسیح داشتن ایمان - انگیزه ارزشمند - شعله ور بودن در آتش غیرت الهی و لبریز بودن از اقتدار و هدایت روح خداست .


درغیر اینصورت ادعای مسیحی بودن یا طرفداری از یک مسیحیت مونتاژ شده رقیق شده است. یا ایفای نقش یک بازیگر حرفه ای هنرمند که خیلی خوب میداند چگونه حس بگیرد و نظر تماشاچیان را جلب کند که برایش زار زار اشک بریزند

جلیل سپهر

Comments


bottom of page