top of page

فرا رسیدن سال نو میلادی۲۰۲۱ بر شما مبارک باد


چشمان یهوه خدایت از اول سال تا آخر سال پیوسته بر آن است . تثنیه ۱۱ : ۱۲

سال جدید سال عبور به سرزمین ناشناخته ای ست که شرایط خاص خودش را دارد و برای ادامه زندگی باید از آن عبور کنیم .

با توجه به آنچه سیاست های غلط جهانی و تعصبات مذهبی و برتری طلبی های قومی و مدیریت های اشتباه و طرح های نابخردانه و روش های ناکارآمدی که مسٔولین فاقد تخصص و فاقد حس مسٔولیت در برابر نیازهای اولیه مردم دردمند طی سالها کاشته اند نمی توان انتظار رفع تمام معضلات و مشکلات در سال جدید را داشت . زیرا کاشته های اشتباه آنها حتما سبز خواهند شد و میوهای اشتباه خواهند آورد .

ولی طرح خدا برای سال جدید چیز دیگریست . برکت خدا هرگز وابسته به اشتباهات انسانها نیست .

خداوند میگوید سرزمینی که تو در سال جدید وارد می شوی مانند سرزمینی که از آن بیرون آمدی نیست . بلکه سرزمین کوه ها و دره هاست و برکت و آبیاری آن از بارش آسمان است. سرزمین سال جدید سرزمینی ست که خدایت به آن لطف مخصوص دارد و چشمان یهوه خدایت از اول سال تا آخر سال بر آن است . تثنیه ۱۱ : ۱۰ تا ۱۲

در سالهایی که قائن بذر برادر کشی و سایرین بذر شرارت و فساد را کاشته بودند متوشالح با خدا راه میرفت . پیدایش ۵ : ۲۲ خنوخ با خدا راه میرفت . پیدایش ۵ : ۲۴ نوح با خدا راه می رفت . پیدایش ۶ : ۹

این افراد در سرزمینی که لعنت کاشته شده بود توانستند حفاظت و برکت خدا را تجربه کنند. در مقابل آدم و حوایی که در سرزمین حاصلخیز بهشتی که خدا هر گونه درختان نیکو کاشته بود . پیدایش ۲: ۹ لعنت را تجربه کرده و بیرون رانده شدند . پیدایش ۳ : ۳۳ زیرا نه با طرح خدا بلکه با طرح شریر قدم برداشتند پیدایش ۳ : ۶

تصمیم با من و شماست که با کدام طرحی قدم به سال جدید بگذاریم. اگر با ایمان به طرح خدایی که در مسیح به میان ما آمده قدم برداریم می توانیم در آخر سال ۲۰۲۱ مانند داود پادشاه بگوییم : با همکاری خدای خود در این سال بر لشکر مشکلات پیروزمندانه حمله نمودم و به کمک خدای خود بر حصارهای محرومیت و محدودیت ها جست و خیز کردم . دوم سموئیل ۲۲ : ۳۰

و مانند اشعیاء بگوییم : تمام مشورت ها و برنامه ریزی های شرارت در مورد من و خانواده ام در این سال باطل خواهد شد زیرا خدا با ما میباشد . اشعیاء ۸ : ۱۰

رمز عبور پیروزمندانه از سرزمین سال جدید قدم زدن با عمانوئیل میباشد . قدم زدن با خدایی که بخاطر فیض نامحدود و محبت آمیزش به میان ما آمده و خدا باما نامیده شده است .

دعا میکنم همه شما عزیزان سالی مبارک و سرشار از نیکویی خداوند داشته باشید و به وسعت فیض خدا بر وجب به وجب آن پیروزمندانه قدم بگذارید و با سربلندی و افتخار از کوه ها و دره های آن عبور کنید . بنام مسیح. آمین

جلیل سپهر

Comments


bottom of page