top of page

فرصت طلایی ایام جوانیدوست جوان عزیز فرصت طلایی جوانی در زندگی ات . وقت ساختن زیر بنای زندگی فردای تو و خانواده ات میباشد . این وقت ارزشمند را دریاب . زیرا برای ساختن فردا وقت زیادی نداری .


لطفا زیر بنای زندگی فردایت را زیبا و مستحکم و حساب شده و سخاوتمندانه بساز تا در آینده همسر و فرزندانت با امنیت و شادی و اعتماد بنفس در کنارت زندگی کنند .

فرزندان تو فردا در زیر سایه درختی مینشینند که تو امروز میکاری چه سرو و صنوبر باشد و چه خار مغیلان .

لطفا درخت تنومند و سالم و پر شاخ و برکی بکار تا در آینده شاهد نگاه نگران و دل خالی از اعتماد فرزندانت نباشی .


وقتی من و شما بهترین خود را انجام میدهیم شاید آنچه میکاریم بیشترین و کاملترین نباشد ولی در نظر خدا بهترین است. خدا دنبال وزن و اندازه کارهای مان نیست بلکه دنبال بهترین های ماست . بهترین های ما به هر مقدار و اندازه که باشد مانند ۵ نان و ۲ ماهی برای خدا مانند همان سرو صنوبر کاشتن است و کافی ست تا ۵۰۰۰ نفر را تغذیه کند . در کاشتن برای فردا تاکید روی کیفیت بذر است نه کمیت و مقدار بذر .


دعا میکنم با فیض خدا صدای تبدیل کننده و کلید گشایش درهای بسته و شخصیت امید بخش نسل فردایت باشی

بنام پر جلال مسیح آمین .جلیل سپهر


Comments


bottom of page