top of page

فرق برگها وگلبرگها


یک فرقی هست بین برگ ها و گلبرگ ها . هر چند که هر دو با وزیدن باد بر زمین میریزند ولی وقتی برگ ها در پاییز میروند درخت را در پشت سرشان عریان میسازند.


اما گلبرگ ها با اینکه عمرشان در بهار کوتاه ست و خیلی زود میروند ولی از خودشان میوه بجا میگذارند و درخت را بعد از خودشان پر بار و پر ثمر میسازند .


چقدر در این دنیا میمانیم زیاد مهم نیست . مهم اینست که با چه ثمره و نتیجه ای از این دنیا میرویم و مهمتر از آن اینکه چه صحنه ای پشت سرمان برای نسل بعد از خودمان بجا میگذاریم . خداوند هر روز زندگی تان را مفید تر و پر ثمر تر از دیروز بسازد . آمین


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page