top of page

فـیلـتر کردن پــارازیـت های فکری
پارازیت انداختن بر روی امواج رادیویی با هدف قطع ارتباط بین گوینده و شنونده انجام میشود تا از رابطه فرد با دنیای اطرافش جلوگیری شود . شریر نیز برای جلوگیری از رابطه مستقیم انسان با خدا بر روی دعا و پرستش او پارازیت فکری و احساسی میاندازد به چهار نوع پارازیت نگاه کنید

اول - پارازیت خرافات

شریر در بعضی جاها پارازیت خرافـات . دعانویسی . فالگیری . انسان پرستی . قدیس و مرده و سنگ و چوب پرستی را بر روی دعـای افراد میاندازد

دوم - پارازیت منفعت طلبی

بعضی وقت ها هم پارازیت منفعت طلبی بر روی امواج دعــا انداخته میشود و دعا کننده تنها منافع و نیازها و توقعات مالی و ثروت و کامیابی و رسیدن به غرایز و خواسته های خودش را انتظار میکشد

سوم - پارازیت تغییر اراده خدا

شریر با پارازیت تغییر اراده خدا این توهم را در اشخاص ایجاد میکند که میتوانند با دعا نقشه . اراده . هدف . طرح و برنامه خدا را تغییر بدهند بدون اینکه بگذارند خدا دل و فکر و شخصیت آنها را تغییر دهد


چهارم - پارازیت دعای بدون عمل

معمولی ترین پارازیت شریر دعای بدون عمل است . بطوریکه شخص کوچکترین مسئولیتی در برابر آنچه میخواهد ندارد. انگار مشتری ای است که به رستوران رفته سفرش داده و منتظر ست گارسون سفارش غذای مورد علاقه اش را تند . زود . سریع بیاورد و بگوید : امر دیگه ای ندارید قربان

بخاطر وجود این پارازیت ها افـراد زیادی در دعا به تنها چیزی که هرگز فکر نمیکنند ایجاد رابطه صمیمی و تبدیل کننده با خـداست

چگونه میتوان این پارازیت ها را فیلتر کرد ؟

تنها راه فیلتر کردن پارازیت های شریر اینست که بوسیله خواندن کتابمقدس و فهمیدن اراده او در روح خدا با شکر گزاری دعا کنیم . نه در فرض و گمان و احـساس خودمان لطفا به این آیه کلام خدا توجه کنید

روح القدس در دعا ضعفهای ما را کمک میکند زیرا آنچه که باید دعا کنیم را نمیدانیم لکن روح خدا بما کمک کرده و ما را در دعا راهنمایی و هدایت میکند

( رومیان ۸ : ۲۶ )

دوست عزیز دعایی که از آن انتظار تبدیل شدن خودمان و مشورت گرفتن برای نوع برخورد با دنیای اطرافمان را نداشته باشیم . یعنی گوش دادن به پارازیت هایی که بر روی امواج باورهای مان انداخته شده که باعث اتلاف وقت . سردرگمی بیشتر . افسردگی و سرخوردگی مان خواهد شد .

جلیل سپهر


Comments


bottom of page