top of page

مارک لباستون چیه ؟ از کجا خریدین ؟مهمترین نیاز روحی افرادیکه به بیماری " خود بزرگ بینی" مبتلا هستند تحقیر کردن دیگران ست . بصورتیکه بدون تحقیر دیگران عصبی و مضطرب و متزلزل میشوند . این افراد بیشتر ترجیح میدهند قربانیان خود را از بین بیماران مرض" خود کم بینی " انتخاب کنند تا افرادیکه اعتماد بنفس دارند .

اینها بوسیله پـز دادن و به رخ کشیدن آنچه دارند به اوج لذت میرسند . خصوصا وقتی طرف مقابل با حسرت به آنها نگاه کند . مانند معتادی که بدنبال مواد مخدرست بدنبال قربانی گشته و تا آثار تحقیر شدن را در او نبینند دست برنمیدارند. اما مقصر کیست ؟

مقصر اصلی فرد " خود کم بین " است که به سادگی بدامشان میافـتـد و سعی میکند به خواسته هایشان تن بدهد تا از آنها عقب نماند و کم نیاورد.

شخص" خود کم بین " در مورد موقعیت خودش دروغ میگوید یا برای مهمانی جواهرات و لباسهای گران قیمت و مبل و فرش کرایه میکند تا روی طرف مقابل را کم کند. ولی بعد از مدتی میفهمد که خودش هم یک بیمار حرفه ای شده و از مرض " خود کم بینی به مرض " خود بزرگ بینی " تبدیل شده و شروع میکند تجربه اش را بر سر دیگران خالی کند.

درمان چیست ؟ مفید ترین روش برخورد با این گونه افراد اینست که وقتی مثلا آقایی میگویند : ماشین جدید مو دیدی؟ سفارشیه فقط یدونه ازش ساختن . ساعت و کراواتم رو سفر قبلی از شانزه لیزه فرانسه خریدم دیدم خیلی یونیکه مجبور شدم شخصا به طراح فکتوری کوجی تلفن بزنم لباس سفارش بدم . میگفت دوتا سفارش قبلی م حاضره گفتم اونارو ولش کن الان اینو بفرست دیشب رسید .

یا مثلا خانمی میگوید: کفشتون رو ازکجا خریدین؟ اونوقت مارکش چیه ؟ نمیتونستین کیفتون رو باهاش ست کنین؟ خوب حق دارین آخه مثل من لاکچری بودن خرج داره .

در برابر چنین شخصی با خوشرویی و احترام بچشمانش نگاه کنید . بهش لبخند بزنید و بعد از چند ثانیه مکث خیلی خونسرد و آهسته بگویید : " عزیزم روی شخص اشتباهی دست گذاشتی " من مال دنیایی که شما توش هستی نیستم . روز خوبی داشته باشی و براه بیفتید بروید دنبال کارتان همین و بس .

شاید میگویید اینطور سخن گفتن و رفتن سخت است؟ ولی ماندن و تحمل آنچه بر سرتان میآید یک مصیبت است . زهر کشنده پز دادن وقتی کار میکند که شما آنرا میخرید .

انتخاب باشماست . مطمئن باشید هیچکس نمیتواند بدون اجازه شما شما را تحقیر کند . ارزش شما برابر با خون گرانبهای مسیح بر روی صلیب است . در هر حالتی که هستید خودتان باشید و مانند پولس در رساله اول قرنتیان 15 : 10 بگویید : " به فیض خدا هستم آنکه هستم " .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page