top of page

مشکل اصلی " نوروز ستیزان " چیست ؟نوروز ستیزان با حداکثر فشار در تلاشند با استفاده از هر وسیله ای ذهن ایرانیان را از تمام آیین های ملی و باور های فرهنگی و ریشه های تاریخی شان پاک سازند. غافل از اینکه هیچ اقتداری قادر به محو هویت و تاریخ باستانی یک ملت نبوده و نیست .


مشکل اصلی " نوروز ستیزان " که با تحمیل هر ظلم و ستمی با مراسم نوروز باستانی و تاریخ ملی و آداب و رسوم فرهنگی چندین هزار ساله ایران باستان در ستیزند . " نداشتن یک فرهنگ غنی تر- رسومی دلپذیر تر و آیینی پسندیده تراز آیین باستانی ایرانی است " بعبارتی مشکل شان نداشتن آیینی ست که بتواند با جذابیت و مهر و محبت و عشق و دادن حق انتخاب آزاد " جایگزین فرهنگ پر افتخار ایران باستان بشود" .


جشن نوروز سند هویت ایرانیان است و مانند هر جشن ملی و فرهنگی دیگر تنها به اجرای یک مراسم خلاصه نمیشود . زیرا نوروز با سرآغاز تازگی زمین و شروع بهار گره خورده و انسانها را به شروع بهاری دیگر بعد از پاییز روابط قهر آمیز و زمستانهای سرد زندگی امیدوار میسازد .

بنابرین نیاز هر ایرانی علیرغم هر دین و عقیده ای که دارد اینست که جشن نوروز و سفره هفت سین و سایر آیین های باستانی اش را به هر قیمتی پاس بدارد تا هویت آزاده ایرانی بودنش قربانی هوی و هوس تحریف کنندگان تاریخ نشود .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page