top of page

« معجزه ای بنام مادر »در دوم پادشاهان: (۴ : ۱ - ۷) میخوانیم زنی شوهرش فوت کرده، دستش خالی است و طلبکاران می خواهند دو پسرش را به بردگی ببرند. او در مقام مادر چنان شگفتی می آفریند که باید آن را « معجزه تصمیم » نامید. معجزه ای که از هویت یک مادر بوجود می آید.

او در اوج نا امیدی به امید ایمان می آورد. این مادر به نزد الیشع رفته و برای رفع مشکلش حکمت خدا را می طلبد. به آنچه الیشع بعنوان اراده خدا می گوید با ایمان عمل می‌کند. در و پنجره حرف و حدیث مردم را به روی خود و پسرانش می بندد. کمترین هایش را ناچیز نمی شمارد، بلکه بکار می گیرد.

در نتیجه بیشتر از نیازش برکت می یابد. تمام قرض هایش را پرداخت می کند و با باقیمانده آن، خود و پسرانش مابقی عمر را به سلامتی می گذرانند.

رمز موفقیت مادر تصمیم درست او برای همکاری با طرح و برنامه خداست. مادر بودن یک غریزه میکانیزه شده غیر ارادی نیست، بلکه یک انتخاب درست بر اساس ایمانی درست به خدای حقیقی است. سلامتی و موفقیت امروز شما نتیجه تصمیم دیروز مادر شما در نوع تربیت و دلسوزی و ایثار کردنش برای شما بوده است . خدارا شکر برای وجود شگفت انگیز شان .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page