top of page

مـنـتـظـر رسـیدن به خودت باش نه دیگران 

اگرزندگی مان را با دیگران مقایسه کنیم حتما گرفتار اشتباه محاسباتی شده  ودرگیرمشکلات روحی واحساسی و عاطفی خواهیم گردید.وهمواره منتظر رسیدن به سطح زندگی  دیگران خواهیم بود . زیرا درهر وضعیتی که بااشیم عده ای ازما بالاترند عده ای پایین تر. عده ای از ما جلوترند و عده ای هم عقب تر. بنابرین یا احساس شکست میکنم یا احساس غرور. و این بزرگترین خطای محاسباتی ست که  نمیگذارد هیچوقت  تیر رویاهایمان به هدف بخورد


  هرگز فریاد نزن که چرا سهم من ازاقیانوس بیکران زندگی فقط یک کلبه محقروکوچک ست؟

هرگزطول وعرض وارتفاع وعمق زندگی ات را با دیگران مقایسه نکن. تنها سطحی که تو باید  به آن برسی سطح باورو رویاهای خودت میباشد . تو باید ازخودت کم نیاوری و نه ازهیچکس دیگر

دراقیانوس بزرگ زندگی همان کلبه کوچکی که داری تنها جایی ست که میتوانی سرت را بدون منت دیگران برزمین بگذاری و با اطمینان بیارامی بدون هیچ هراسی ازموجهای درهم کوبنده

فرق کلبه محقر تو با کشتی های پر زرق وبرق و مجلل تفریحی که  دو هــزارو پانـصد اتاق خواب دارد و شش هزارمسافر و کاررمند را حمل میکند ، چند استخرعظیم و زمین تنیس و والیبال و بازار خرید و کازینو و چندین سالن نمایش دارد دراین است که  آن کشتی غول پیکرخودش را به موجها ی اقیانوس سپرده  و این و بادها  هستند که برای او سرنوشت مسافرانش تصمیم میگیرند


اما تو بر روی صـخره غیر قابل  جنبش ایمان و باورهایت بنا  شده ای که درهای جهنم هم نمیتوانند  برآن استیلا پیدا کنند . مسیح گفت من کلیسای خود را بر روی  صخره ای بنا میکنم که درهای  جهنم برآن پیروز نخواهند شد. ( متی  16  : 18 ) منحصربفرد بودن یعنی اولین خودش باش نه دومین دیگران

  جلیل  سپهر


Kommentare


bottom of page