top of page

مقوله طـرد شدگی
آنچه در سختی و تلخی طرد شـدن ها حالتان را خیلی زودتـر خوب می کند این است که ببینید از طرف چه شخصی، با چه شخصیتی طــرد شـده اید؟

اگر بوسیله دوست پسر ناجوانمرد یا دوست دختر بی وفا طرد شده اید،

اگر بوسیله نامزد بی ثباتی که با خودش به نتیجه نرسیده طرد شده اید،

اگر بوسیله همسر خائـن و فـاقــد شــرافت و انسانیـت طرد شده اید،

اگر بوسیله افـراد حسود، طمعکار، و بدجنس و کینه ای طرد شده اید ،

اگر بوسیله افراد فرصت طلب و سوء استفاده کننده طرد شده اید،

خــدا را صدهزار بار شـکر کنید زیـرا قهـر کردن کلاغ بنـفع باغبانست.

طرد شدن از طرف اینگونه افراد مانند اینست که راننده چند دقیقه قبل از سقوط به دره نابودی شما را با قهر و تلخی از ماشینش پیاده کرده است . الهی شکر برای چنین قهر کردن ها

بشما صمیمانه تبریک می گویم، امروز روز جشـن تولد شماست زیرا با فیض عظیم خدا از زیر خطرناکترین عمل جراحی سرطان روحی و روانی بیرون آمده اید

خـدا بوسیله طردشـدن از طرف این افـراد ناسالم تمام تومورهای ناجوانمردی و نانجیبی را از سلول های مغزتان جدا کرده و تمام غـده های سرطانی ظلم و خیانت و سوء استفاده را از درون قلبتان بیرون آورده و عمری دوباره بشما بخشیده. یقین میدانم جراحی طرد شدگی تلخ است و خیلی هم درد دارد ولی جانتان را از پیری زودرس و مرگ روحی و روانی نجات میبخشد .

جراحی موفقیت آمیزتان مبارک باد


جلیل سپهر


Comments


bottom of page