top of page

مواظب روحیه و رویایت باش


هوا سرد است چون فصل زمستان است و تو با هیچ تلاشی نمیتوانی هوای بیرون را گرم کنی . طبیعتا همه گلها در هوای سرد بیرون یخ خواهند زد. ولی به این معنی نیست که سکوت کنی دست روی دست بگذاری شاهد یخ زدن گیاهانت باشی و تقصیر را به گردن سرمای زمستان بیندازی. باید مکانی مناسب برای زنده ماندن گیاهانت در درون خانه گرمت ایجاد کنی تا شاهد رشد آنها در همین یخبندان زمستان باشی

همینطور ست شرایط سیاسی و اجتماعی نامساعد بیرون که اگر اقدامی نکنی تمام رویاها و امید و آرزوهایت یخ خواهد زد . برخیز برای رشد رویاهایت فضای مناسبی در درون افکارت بوجود بیار . دائما آنها را با ایمان و باورت آبیاری کن و بگذار نور حضور خدای محبت بوسیله فیض مسیح از پشت پنجره پرستش هایت بر آن بتابد

زمستان سرد و منجمد ماندنی نیست و روزی نه چندان دور چه بخواهد یا نخواهد کرسی اقتدار و بگیر و ببند و تهدیداتش را ترک خواهد نمود و صحنه را به فصل بهار واگذار خواهد کرد .

تغییر فصل جبر طبیعت ست . هیچ ربطی به شانس و اقبال تو و یا رای و تصمیم و محکوم و تایید کردن سازمانها و شورا ها و کمیته ها و رسانه های خبری دنیا ندارد

اما سهم من و تو زنده نگهداشتن بذر و بوته رویای مان تا زمان فرا رسیدن فصل بهارست . دوست عزیز مواظب روحیه و رویایت باش . مبادا بهار بیاید اما بذر و بوته ای برای کاشتن در باغچه فرصت های بهاری ا ت نداشته باشی

جلیل سپهر

Comments


bottom of page