top of page

نجات در لحظه آخر حیات


همین امروز با من در فردوس خواهی بود . ( لوقا 23 : 43)


یکی از دزدی هایی که با مسیح مصلوب شده بود به فردوس رفت.

فرشته از او پرسید تو کیستی ؟

دزد گفت : قربون بنده یک دزدم

فرشته رئیسش را صدا زد و گفت نمیدانم این دزد چطور اینجا آمده ؟

رئیس از دزد پرسید : آیا فلسفه ایمان منطبق با عدالت الهی را میدانی؟

دزد گفت : نه والا نمیدونم

پرسید : آیا تئولوژی قدوسیت برمبنای قداستی که ناشی از مرتبت هویت الهی در اعلی علیین ست را میدانی ؟

دزد گفت : خدا وکیلی نمیفهمم چی میگی

پرسید : آیا داکترین نجات شناسی و مصوبات جرم شناسی و کفاره و فدیه خطایای سهوی و عمدی را میدانی ؟

دزد گفت : والا اصلا اینایی که میگی رو تا حالا نشنیدم

پرسید : آیا مبانی الهیاتی براساس نظریه آرمنیوس و کالونیسم و مفاد شورای نیقیه را میدانی ؟

دزد گفت : داداش دیپلم به بالا حرف میزنی یه چیزایی بگو ما هم بفهمیم

پرسید: حسنه و ثواب و کریدت و پرونده خیر و نامه اعمال نیکو داری ؟

دزد گفت : قربونت اگه اینارو داشتم که به جرم دزدی مصلوبم نمیکردن

پرسید: پس هنر و استعداد و تخصصت چیست ؟

دزد گفت : والا هنر و استعداد چاکرت جیب زنی . کیف قاپی . شب از دیوار مردم بالا رفتن و سه سوته هر قفلی رو باز کردنه .

رئیس فرشتگان با ناراحتی پرسید: پس چطور به آسمان آمدی؟

دزد گفت راستش وقتی فهمیدم اون مصلوب وسطی بخاطر پرداخت جریمه گناهان من مصلوب شده بهش گفتم : با مرام من اوضام خیلی خرابه خدا وکیلی حقمه که بمیرم . ولی آقایی کن وقتی رفتی ملکوت یه یادی هم از منه بدبخت بکن . اونم گفت : همین امروز با من در فردوس خواهی بود. بنده ام به سادگی بهش اعتماد کردم دنبالش اومدم تا به اینجا رسیدم .

ناگهان همه فرشتگان به زانو درآمده فریاد زدند قدوس قدوس قدوس جلال و اکرام و قوت تا به ابد از آن تخت نشین است. زیرا دیدند که عیسی مسیح در پشت سر دزدی که پشیمان شده . توبه کرده و ایمان آورد ظاهر شد.

دوست عزیز شاید

خیلی چیز ها هست که هنوز نمیدانی .

خیلی دوره ها هست که هنوز نگذراندی .

خیلی مراسم هست که هنوز اجرا نکردی .

خیلی مدارج و مدارک هست که هنوز نداری .

خیلی سوالات و تردید و شک های بی جواب داری .

نگذار اینها مانع ایمان و اعتماد کردنت به خدا بشود . قلبت را به سادگی به کلمه زنده خدا عیسی مسیح بسپار. او بیشتر از آنچه سوال و شک و تردید داری به تو جواب و توضیح و دلیل قانع کننده خواهد داد .

نجات من و تو در تحصیلات و مقام و معلومات و ثواب و اعمال خیر مان نیست . عیسی مسیح کفاره گناهان ما را پرداخت کرده و تنها لازم است آنرا به سادگی بپذیریم و بقول آن دزد نجات یافته بگوییم:

اون وسطی گفت : همین امروز با من به فردوس بیا . آمین

جلیل سپهر

Comments


bottom of page