top of page

هفت حقیقتی که باید به کودکان آموختاگرنمیتوانیم بخاطر شرایط سنی فرزندانمان حقایق تلخ زندگی را به آنها بگوییم بهترست دروغ های شیرین و آرامبخش هم به آنها نگوییم و ذهنشان را با تخیلات مسموم نکنیم

هفت حقیقی که بچه ها میفهمند

حقیقت اول - به آنها بگویید تو یک انسان طبیعی در نقطه شروع هستی و حق انتخاب داری همین جا بمانی یا به بهترین درجه کامل شدنت برسی

حقیقت دوم - به آنها بگویید تو نه بازنده ای نه برنده . نه موفقی نه شکست خورده چون هنوز هیچ حرکتی نکرده ای. موفقیت یا شکست ثمره نوع تلاش توست نه شانس و اقبال و امکانات خانواده ات

حقیقت سوم - به آنها بگویید آدمها قادرند هم فرشته باشند هم دیو . فرشته و دیو بودن آدمهای اطرافت بستگی به نوع انتخاب و ارتباط تو دارد. تو با اهمیت دادن یا ندادن به ارزشها و باروهایت آنها را بوجود میاوری

حقیقت چهارم - به آنها بگویید" انگور خوب زمانی قسمت شغال میشود " که باغبان از انگور خوب بخوبی حفاظت نکرده باشد ( اشاره به مسئولیت خودتان بکنید )

حقیقت پنجم - به آنها بگویید که رمز پیدا کردن نیمه گمشده دلخواهت در اینست که ابتدا خودت را در ارزشهای دلخواه الهی پیدا کنی

حقیقت ششم

به آنها بگویید زندگی یک صفحه خالی و بی رنگ ست و این تو هستی که هر چه میخواهی با قلم همت و جوهر باورت در آن مینویسی

حقیقت هفتم

به آنها بگویید هیچ دشمنی بدتر از طرز تفکر منفی ات و هیچ دوستی بهتر از نوع نگاه مثبتت به زندگی پیدا نخواهی کرد

لطفا ذهن آنها را با ایده آل های شخصیت های تخیلی افسانه ها و شخصیت های رویایی والت دیزنی و سناریوهای فیلم های هندی و آیرون من و بتمن و اسپایدرمن فیلم های هالیوددی مسموم نکنید

مسیح فرمود

"پادشاهی خدا مال فرزندان شماست" ( متی 19 : 14 )

فرزندانتان را برای شاهزاده بودن درپادشاهی خدا تربیت کنید نه برای ایفای نقش شخصی که قربانی میشود و یا شخصیتی که قربانی میگیرد در دنیایی که تحت حاکمیت شریر است

جلیل سپهر


Kommentare


bottom of page