top of page

هنرمندی از جنس عواطف مردم


همه انسانهای اطرافمان بر روی حس دورنی ما تاثیری ماندگار میگذارند. چه انسانهای منفی با تاثیراتی منفور و مشمئز کننده چه انسانهایی مثبت که خاطره ساز لحظات شیرین و دوستداشتنی زندگی مان بوده اند .

دوست نازنین و ارجمند مان آقای پرویز کاردان یکی از هنرمندان مردمی بودند که با هنرشان در قلب یک ملت محبوبیت خاصی پیدا کردند و تا آخر عمر وفادارانه در کنار هموطنانشان ماندند . درگذشت چنین شخصیت های دوستداشتنی که خاطره ساز روزهای شیرین کودکی مان بودند خیلی متاثر کننده است. این ضایعه را به خانواده ایشان و همه دوستدارانشان تسلیت میگویم .

امیدوارم همواره شاهد حضور هنرمندانی متعهد به انسانیت و آراسته به شرافت هنری و وفادار به شعور مردم مانند ایشان باشیم که خوشبختانه تعدادشان در کشور هنر پرورمان کم نیست .

و نه هنرمند نمایان سفارشی و فاقد ارزش هنری که نه عشق و تعهد به مردم در قلب شان است و نه جایگاهی در قلب مردم دارند و بیشتر به ابزاری در دست دشمنان فرهنگ ایران زمین برای نابودی فرهنگ تبدیل شده اند تا شکوفا سازی فرهنگ چند هزار ساله ایران باستان .

یاد دوست ارزشمندمان استاد پرویز کاردان که با پخش برنامه های هنری شان اکثر مردم را از خیابانها به پای تلویزیون ها میکشاندند گرامی باد .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page