top of page

وقتهای من در دست خدا می‌باشدوقتهای من در دست خدا می‌باشد. (مزمور ۳۱ : ۱۵) درختان برای تازه شدن و دوباره شکفتن، احتیاجی به اجازه هیچ مدیر و مقام، و مسئولی ندارند. منتظر تصمیمات ریز و درشت سیاستمداران هم نمی مانند. چشم براه کشف هیچ پدیده و اختراع جدیدی هم نیستند. هیچ نیازی هم به روایات و فتوای های مذهبیون ندارند. آنها با صبر و حوصله بی نظیری در سکوتی پر معنا و بی اعتنا به حرف و حدیث آدمیان منتظر فرا رسیدن زمان خدا برای فصل شکوفایی طبیعت و استعدادی که به آنها داده است می مانند. زیرا وقت های آنها از آن خداوند است، و نه از انسانها. من و شما چطور؟ من و شما برای شکوفا شدن منتظر کیستیم؟ وقت های من و شما در دست کیست؟ چه کسی نوع حرکت، سرعت رشد و شکل موفقیت من و شما را ترسیم و کنترل می کند؟ خدای انسانها؟ یا انسان های خدا؟ بنابرین به «خدای رویاننده» ایمان بیاور. مسح و استعدادی که خدا به تو بخشیده را باور کن و منتظر زمان نیکوی خدا برای فصل شکوفایی ات باش. به راستی که منتظرین خدا مانند درختانی که در غارت پاییز و سرمای زمستان منتظر بهار ماندند خجل نخواهند شد. جلیل سپهر


Komentáře


bottom of page