top of page

وقتی احساست میگوید به آخر رسیدی


اگر روزی به هر دلیلی احساست به تو بگوید که به آخر رسیده ای،

اگر کسی درهر مقام و موقعیتی به تو بگوید که به آخر رسیده ای،

اگر شرایط جسمی و روحی ات به تو بگوید که به آخـر رسیده ای،

اگر ته مانده قدرت، فرصت و امکاناتت به تو بگوید که به آخـر رسیده ای،

یقین بدان که داری خواب می بینی و برای تغییر وضعیت، فقط باید از خواب بیدار شوی زیرا اگر به آخر هم رسیده باشی عیسی مسیح می گوید: “نگران نباش، مــن آخر هستم.” (مکاشفه ۱: ۱۱)

به عبارتی عیسی مسیح آخـر خط زندگی تو است،

نه شرایط، نه امکانات، نه فرصت ها، نه قدرت جسمانی، نه احساسات، و نه حتی تصمیم دیگران درزندگی ات.

کسی که مسیح آخرین حد امکاناتش باشد هرگز در زندگی به آخر جاده بن بست نمی رسد زیرا که مسیح قبل از این که بگوید من آخر هستم، گفت: “مــن راه هستم، من در هستم، من ابتدا و انتها، و من اول و آخــر هستم.” او برای به آخر رسیدن های من و شما طرح شگفت انگیزی دارد که از شنیدنش شگفت زده خواهی شـد. امروز در مشارکت شخصی ات با او، راحع به این طرح از او سئوال کن. جلیل سپهر

Kommentare


bottom of page