top of page

وقتی کسی دلش میشکند


وقتی کسی می گویددلم گرفته فورا یک سری نوشیدنی، کشیدنی، بوییدنی، خوردنی و مکیدنی و جوییدنی تجویز نکنید تا دلش باز بشود. مگر لوله زیر ظرفشویی آشپزخانه اش گرفته که موادی داخلش می ریزید تا باز شود؟

دل آدمها وقتی می گیرد که احساساتشان جریحه دار شده. وقتی میگیرد که یکی دلشان را ناجوانمردانه شکسته و حالا دلشان ورم کرده بغضشان گلوله شده، آمده توی گلویشان راه نفس کشیدن را گرفته و اشک شان مانند قطره چکان به زور بیرون می آید.


خواهش می کنم کوتاه بیایید. دکترای روانشانسی وعلامه بودن ومدرک علم الاشیاء داشتن و مجوز "من همه چیز می دانم" را کنار بگذارید و دست از درس دادن، قضاوت کردن، نصیحت و پند و اندرز دادن و تجزیه و تحلیل کردن دست بردارید.

شکستگی ها باید خودش جوش بخورد تا ورم ها بخوابند و بغض ها بترکند و در نتیجه راه را برای نفس کشیدن باز کنند و این امر، زمان می برد.

شما فقط کنار افراد دلشکسته باشید و با محبت و سکوت به آنها نشان بدهید که تا هر وقت به شما نیاز دارند در کنارشان هستید، مثل یک تخته که زیر استخوان شکسته می بندند تا از جایش درنیاید تا زمانی که آن استخوان با تولید کلسیم از دورن خودش جوش بخورد.

بله دوست عزیز مثل یک تخته صاف و مستحکم و بی حرکت و قابل اعتماد باش و همانجا در کنار آن شخص بایست تا حالش خوب شود. باور کنید شفای دلشکستگان کار خداست، نه هنر و تخصص من و شما .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page