top of page

وقت امروز را دریابیدپشت سر هر موفقیتی که امروز میبینیم داستانهای غمگین و پرسوز و گدازی نهفته ست که در مسیر رسیدن به شرایط امروز اتفاق افتاده و اگر دائما به آنها بپردازیم نمیگذارند لذت زندگی امروز را حس کنیم و آب خوش از گلوی مان پایین برود و این بدترین بی انصافی در حق خودمان است.

سوال مهم

آیا دیروز که در درد و رنج و زحمت بودید احساس مجروحتان اجازه داشت لذت پیروزیهای امروزتان را تجربه کند ؟ البته که نــه .

پس اگر نه . چرا امروز به داستانهای غمگین و دردناک دیروزتان اجازه میدهید احساس شیرین و موفقیت آمیز امروزتان را آزار بدهد ؟

بگذارید داستانهای دیروز همچنان در دیروز باقی بمانند تا داستان زندگی امروز طعم طبیعی خودش را داشته باشد. مانند ریشه های پنهانی درختی که برای همیشه در زیر زمین نادیده باقی میمانند تا به زیبایی شگفت انگیز شکوفه های دیدنی آسیبی نرسانند

وقت امروز را دریابید و با داستانهای تلخ دیروزتان شکوفه های شیرین و شگفت انگیزش را پــر پــر نکنید


جلیل سپهر

コメント


bottom of page