top of page

ویروس ایمان بدون عملبدست گرفتن کتابمقدس بدون ایمان داشتن به آن

موعظه کردن کـلام خدا بـدون عمل کردن به آن

ادعای مسیحی بودن بدون زندگی کردن در آن

مانند این است که در سرزمین یخ زده قطب شمال بدون لباس بنشینیم و در حالی که از سرما بخودمان میلرزیم وکبود شده دندان هایمان بهم میخورد و داریـم منجمد میشویم کتاب راهنمای بـخاری لوکس و قدرتمند و گرانبهایی را در دست گرفته و در مـورد تاثـیر حرارت فوق العاده و گرمای شگفت انگیز و دمای مطبوعش بـا هـیجان برای دیگران صحبـت میکنیم و هشدار میدهیم که هرگز از بخاری روشن دور نشوید زیرا مریض خواهید شد و در معرض خطر ابتلای به آنفولانزا قرار خواهید گرفت

فکر کنم در آن صورت شنوندگانمان با تاسف سری تکان میدهند و ما را بهمدیگر نشان داده با نگاهی ترحم آمیز برایمان آرزوی شفا خواهند کرد

جلیل سپهر

 


Comments


bottom of page