top of page

پیوند خاطرات مرده به لحظات زنده


چیزهای اولین را بیاد نیاورید و در امور گذشته تفکر نکنید. ( اشعیاء 43 : 18 )

افرادی پذیرفته اند که بعد از فوت اعضای بدنشان به بیماران نیازمند اهدا شود . خدارا شکر برای این افراد . چنین عملی  یقینا یکی ارزشهای متعالی انسانی ست

حالا در نظر بگیرید بیماری به پیوند کلیه نیاز دارد و چون پیدا نمی شود جراح به قبرستان برود و ازاجسادی که سالها مرده به دنبال کلیه ای برای پیوند زدن بگردد!!! 

فکرچنین کار نابخردانه ای گذشته ازغیر ممکن بودنش به یقین سلامتی عقل و شعورو روح و روان پزشک را هم زیر سوال میبرد

متاسفانه افراد زیادی از خاطرات مرده دیروز شان برای پیوند زدن به زندگی امروز شان استفاده میکنند و دائما در قبرستان خاطرات گذشته شان بدنبال مصالحی برای ساختن خانه زندگی امروز شان میگردند ودر نتیجه  رویای فردایشان هم میمیرد. پولس میگوید آنچه در عقب است را فراموش میکنم و خویشتن را بسوی آنچه در پیش است میکشانم

( فیلیپیان 3 : 13)

پیوند زدن خاطرات تاریخ مصرف گذشته دیروز به زندگی امروز نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه وصله مرده ای ست که نابودی بدن زنده را سرعت میبخشد. لطفا موضوعات گذشته را بیاد نیاورید و به خاطرات تاریخ مصرف گذشته فکر نکنید

جلیل سپهر


Comments


bottom of page