top of page

چرا جنگها پدید می‌آید؟از کجا در میان شما جنگها پدید می‌آید؟

( یعقوب 4 : 1 تا 3 )

کلام خدا در آیات فوق به این سوال اینطور پاسخ میدهد : آیا نه از لذت‌‌‌های شما که در درون شما جنگ می‌کند؟ طمع می‌ورزید ندارید. می‌کشید و حسادت میکنید. نمی‌توانید به چنگ آرید. جنگ می‌کنید. ندارید از این جهت که سوال نمی‌کنید. اگر هم سوال می‌کنید نمی‌یابید، زیرا به نیت بد سوال می‌کنید تا صرف لذت هایتان نمایید. اینها پنج عامل اصلی شروع جنگ ست

اول - لذت های غیر اخلاقی

جنگ برای کسانیکه منافع خاصی مثل رسیدن به قدرت و شهرت و برتری طلبی نصیبشان میشود نعمت و لذت است

دوم - طمع به اموال دیگران

جنگ شناخته شده ترین ابزار کسانی ست که به اموال دیگران بطرز سیری ناپذیری طمع دارند و حقوق آنها را نادیده میگیرند

سوم - حسادت کشنده

یکی از قدیمی ترین بیماری های روحی و روانی جنگ افروزان حسادت به داشته های دیگران است . حسادتی که ناشی از احساس حقارت ست

چهارم - عدم مشورت

جنگ افروزان به مشورت هایی که خارج از دایره منفعت شخصی شان باشد گوش نمیدهند. عدم مشورت باعث عدم تفاهم در رسیدن به صلح ست

پنجم- نیت بد

هیجان انگیزترین دلیل شروع جنگ نیت بد و تفکربیمارگونه جنگ افروزان نسبت به موجودیت وحق حیات دیگران است

لطفا با مردم بی دفاع اکراین که بر روی برفها زانو زده و برای خاموشی آتش جنگ خانمانسوز دعا میکنند همراه باشید تا خدا شعله های آتش جنگ را ابتدا در قلب جنگ افروزان خاموش کند تا بیشتر ازاین شاهد قربانیان جنگ و مصیبت و بی خانمانی خانواده های بی دفاع نباشیم

جلیل سپهر


Comments


bottom of page