top of page

کلید اصلاح روابط
در محبت پیروی راستی نموده، در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح

( افسسیان 4 : 15 )

محبت زیر بنای یک رابطه سالم است. بدون محبت همه چیز به رنگ ریاکاری و منفعت طلبی و طلبکاری و کاسبی( بیزنست ) در میآید. کلام خدا قبل از اینکه بگوید خدا محبت دارد ابتدا میگوید : خـدا محبـت است . ( اول یوحنا 4 : 16 )

تا در شخصیت مان به هویتی محبت آمیز تبدیل نشویم قادر نیستیم بطور سالم دیگران را محبت کنیم زیرا چیزی انجام میدهیم که خودمان نیستیم


اما محبت سالم چیست ؟ محبت سالم محبتی ست که "راستی و ضوابط "را رعایت کند. زیرا محبت بدون راستی احساسات فریبنده است و راستی بدون محبت هم قانون خشک و زمخت است و هر دو به یک اندازه به رابطه ها آسیب میزنند

پدر و مادری که بدون رعایت قانون به فرزندانشان محبت میکنند مانند دختر و پسری که بدون رعایت ضوابط بهمدیگر عشق میورزند آنها را برای دنیایی تربیت میکنند که اصلا وجود خارجی ندارد. چنین فرزندانی در آینده دچار شکست عشقی و ضربه های عاطفی و سرخوردگی در اعتماد و امید میشوند . محبتی که ضابطه و قانون راستی را رعایت نکند مخرب است

به این آیه توجه کنید

رحمت و راستی با هم ملاقات کرده‌اند. عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده‌اند. ( مزمور 85 : 10 )

صلیب مسیح تنها محل ملاقات رحمت و راستی خداست زیرا در حینی که مزد گناه بر صلیب انجام شد در همان لحظه محبت بخشش خدا شامل حال همه کسانیکه به او ایمان بیاورند گردید

تا در روابط شخصی ما محبت با راستی ملاقات نکند و تا عدالت و سلامتی با هم ادغام نشوند یا از محبت های بدون ضابطه مان ضربه میخوریم یـا از ضوابط خشک بدون محبت مان به دیگران ضربه میزنیم

برای اصلاح رابطه ها تنها را همین است که در محبت هایتان راستی خدا را دنبال کنید و در راستی خدا محبت را پیروی کنید تا هیچکس را بیشتر و یا کمتر از ظرفیتش محبت نکرده باشید و دچار ضربه های عاطفی نشوید

جلیل سپهر


Comments


bottom of page