top of page

کمیاب ترین انسانهای خوشبختنگران فردا مباشید زیرا فردا نگرانی های خودش را دارد( انجیل متی 6 : 34 )

کمیاب ترین انسانهای خوشبخت افرادی هستند که به معنی واقعی کلمه عاشق زندگی اند. زندگی را با عجله سر نمیکشند بلکه آنرا با متانت و وقار مزه مزه میکنند جان کلام را دریافته اند که زندگی یک بازی پر هیجان و شلوغ ست و به افراد بازیگوش و پرهیجان و شلوغ احتیاج دارد

از گذران هر لحظه و دقیقه و ساعت و روز و شب شان حظ میکنند . منتظر نیستند کسی بیاید آنها را خوشبخت کند زیرا خوشبختی را میسازند و خودشان بهشت دلخواهشان را خلق میکنند نیازی به محبوبیت و معروفیت در نزد دیگران ندارند چون خودشان را درفیض خداوند همانطورکه هستند پذیرفته اند و در درون خودشان به اندازه کافی محبوب و معروفند

ازمرگ نمیترسند چون زمان محدود در صحنه بودن را پذیرفته اند و قبلا در نیاز و حرص و طمع و چشم داشت به فرصت های بیشتر مرده اند. آنقدر که میتوانند زندگی میکنند نه آنقدرکه دیگران برایشان طراحی و ترسیم کرده اند . و در حداقل هایشان حداکثر را استفاده میکنند

دنبال سر در آوردن و دانستن همه چیز نمیروند .بلکه آنقدر میدانند که بتوانند عمل کنند . زیرا فهمیدن اند " دانستن بدون توانستن جهنم عظیمی ست "

همه را احترام و محبت میکنند نه چون همه لایق احترام و محبت اند بلکه بخاطر احترامی ست که به ارزشها و معیارهای خود میگذارند


دعا میکنم بنام مسیح شما هم یکی از کمیاب ترین انسانهای همیشه خوشبخت و موفق باشید و چشم براه تصمیم دیگران برای خوشبخت شدن نمانید و حق زندگی امروز را قربانی اضطراب و نگرانی فردایی که نیامده نکنید تا باعث برکت نسل خودتان باشید.

جلیل سپهر


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page