top of page

یک انتخاب یک سرنوشت است


یک انتخاب یک سرنوشت.

موفقيت دوستی با جنس مخالف بجهت پیوند زناشویی در نوع انتخاب شماست، نه در تقدیر، سرنوشت، بخت و اقبال، و شانس شما. ازدواج انتخاب تخم مرغ سربسته نیست . هرچند که تخم مرغ سربسته را هم میتوان قبل از استفاده در آب نمک گذاشت و فهمید که داخلش سالم است یا فاسد.

در انتخاب همسر مناسب، مهمتر از اینکه چقدر با کسی وقت می گذارید، این است که بدانید و بفهمید « با چه کسی وقت می گذرانید!»


«همراه نامـوافق» مانند مـاری در آستین است که بدنبال فرصت نیش زدن است. اما «همراه موافق» که پیوند عاطفی مسئولانه با شما دارد راههای ناهموار را برایتان هموار، و ایام طاقت فرسا را لذت بخش و قابل تحمل می سازد.

برای انتخاب شریک زندگی در جستجوی « دوست امتحان پس داده » باشید، نه کسی که با ترفندهای پسرانه، و یا عشوه های دخترانه، شما را به اوج ابرها می برد و فقط زنگ تفریح شما را پـر می کند و مــزه شب نشینی و شریک خوش گذرانی شما می شود.

چگونه می‌توان همراه موافق را شناخت؟ همراه موافق، در همان سطح و موقعیتی که هستید همراه شماست. او سعی نمی کند با چرب زبانی از شما یک چهره خیالی قصه های شاه پریان و شخصیت سحر انگیز هالیوودی بسازد. او شما را امیر ارسلان نامدار و یا چهل گیسوی قصه ها معرفی نمی کند.

مواظب کسی که از شما در تعریف و تمجید اغراق می کند و شما را بزرگتر از آنچه که در واقعیت هستید به تصویر می کشد باشید. زیرا چنین افرادی سعی دارند که بوسیله چاپلوسی و تملق، حس غرور و خودبرتربینی و خودشیفتگی در شما بیافرینند. اگر شما پذیرای چاپلوسی های ایشان بشوید به یقین بازنده واقعی این بازی شده و بیرحمانه ضربه خواهید خورد. برای این گونه افـراد، شما رهگذر یک بار مصرفی هستید که مانند تایر زاپاس، برای روزهای پنچری نگهداری می شود تا در وقت نیاز از شما بهره وری کنند.

این گونه افراد هرگز به فکر ازدواج نیستند بلکه شکارچیان ماهری هستند که در لیست شان ده ها نفر مانند شما دارند تا مبادا نیازشان به جنس مخالف در پارتی ها لنگ بمانـد.

برای حفظ سلامتی و ضربه نخوردن و شکسته دل نشدن، از همان برخورد اول راه تان را از این افراد جدا کنید، زیـرا شیرینی لبخند ملیح و چشمان خمار و زبان افسونگرشان شـهد مـرگ است، مرگ کرامـت شـما.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page