top of page

یک حس مبهم و فریبنده


تنهایی بتو این فرصت را میدهد که احساس کنی داری مطابق میل و سلیقه خودت زندگی میکنی و اختیار همه زندگی ات در دست خودت است و هیچ کسی برایت تعیین تکلیف نمیکند .


در تنهایی میتوانی هر نمره ای که دلت میخواهد به خودت بدهی میتوانی به همه سوالاتت جواب دلخواه خودت را بدهی میتوانی خودت را همانجوری که دوست داری ارزیابی کنی میتوانی هر طور میخواهی فکر کنی. تصمیم بگیری . عمل کنی

میتوانی خودت در زمین بازی زندگی توپ را شوت کنی و اگر خواستی گل بزنی و یا خودت دروازه بان باشی و جلوی گل زدن را بگیری و برای خودت دست بـزنی خودت را تـشویق کنی . بعد هم بوسه ای برای خودت بفرستی و بگویی خواهش میکنم قابلی نداشت .


تنهایی یک حس مبهم و فریبنده و احتمالا کمی لذتبخش ست که ما را در خلسه و توهم مستقل بودن میبرد. در حالیکه تنهایی بزرگترین وابستگی به نظر و سلیقه مردم ست . تنهایی یعنی اجرای فرمان تحمیل شده کسانیکه میخواهند شما را از صحنه موفقیت بیرون بیندازند و بیرحمانه به انزوا بکشند . تنهایی یعنی مقتولی به قاتلش کمک کند تا او را به قتل برساند .

هرگز به تلاش دیگران برای طرد شدنتان جواب مثبت ندهید . اگر از رابطه با افرادی که باعث آزارتان هستند رنج میبرید آنرا جسورانه قطع کنید ولی هرگز تنها نمانید .

شخص تنها . انسان در خود فرو رفته ای ست که مانند برکـه کوچک همه راههای ورودی و خروجی را بر روی خود بسته و در طول زمان گندیده و خشک خواهد شد .

اگر لازمست مکان را تغییر دهید . اشخاص نامناسب را ترک کنید . رابطه های بیمارگونه را قطع کنید. ولی هرگز تنها نمانید ." تنهایی "مراسم ترحیم رویاها و آرزو های شماست .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page