top of page

یک ذره مهربانی

Updated: Jan 13, 2022


میتوانیم تا آخر عمرمان بحث کنیم که چه کسانی چرا باعث شدند عده زیادی ازهموطنانمان درگیرمشکلات پناهندگی به دیگر کشور ها باشند ؟ ولی این بحث ها دردهای امروز هموطنان پناهندمان را درمان نمیکند .


سرمای زمستانی شروع شده . در این فصل شرایط پناهنده ها بدتر از قبل میشود. اکثر ما ایرانی های ساکن امریکا و اروپا روزی چنین شرایطی را تجربه کرده ایم . روزهایی که منتظر یک ذره مهربانی بودیم و خدا توسط افرادی دری برویمان باز کرد . امروز نوبت من و شماست که دست مهربان خدا برا ی نیازمندان باشیم .

لطفا با شخصیکه میشناسید و به او اعتماد دارید در ترکیه . یونان . مالزی یا هر جای دیگر تماس بگیرید و از ایشان بپرسید چه کمک های مهمی مورد نیازشان است؟

بیایید کریسمس امسال مان را با کمک کردن به هزینه گرم کردن افرادیکه در پناهندگی نیاز به گرم شدن دارند زیباتر و باشکوهتر برگزار کنیم . این یک امر مذهبی برای کسب صواب و اجرای تکلیف دینی نیست بلکه معنی و تفسیر انسانیت است. انسانیتی که صفت نیکوی الهی ست و کارهای نیکوی الهی را بخاطر هویت خودش انجام میدهد . برکت خدا با شما باشد .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page